هتل‌های پارس

جلسه مدیر رفاهی با واحد پذیرش هتل پارس کرمان

۰۶
بهمن
۰۰

جلسه مدیر رفاهی با واحد پذیرش هتل پارس کرمان

جلسه مدیر رفاهی با واحد پذیرش هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر اداری و رفاهی شرکت هتل های پارس جلسه ای را با پرسنل پذیرش هتل برگزار کرد.

روز دوشنبه مورخ چهارم بهمن ماه سال 1400 پرسنل واحد پذیرش(بدون حضور مدیر واحد) جلسه ای را با آریا فرد مدیر کل هتل و با حضور مهدی فراهانی مدیر اداری و رفاهی و سرپرست بازرسی شرکت هتل های پارس در سالن اندیشه یک برگزار کردند.