هتل‌های پارس

جلسه مدیر کل هتل کرمان با واحد فنی، مهندسی

۰۹
بهمن
۰۰

جلسه مدیر کل هتل کرمان با واحد فنی، مهندسی


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر کل هتل پارس جلسه ای را با پرسنل فنی، مهندسی هتل برگزار کرد.

روز چهارشنبه مورخ 6 بهمن ماه سال 1400 پرسنل واحد تاسیسات (بدون حضور مدیر واحد) جلسه ای را با آریافرد مدیر کل هتل در سالن اندیشه دو برگزار کردند.