هتل‌های پارس

جلسه هم اندیشی مدیر کل با مدیران و سرپرستان هتل شایان

۳۰
ارديبهشت
۹۹

جلسه هم اندیشی مدیر کل با مدیران و سرپرستان هتل شایان


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، روز بیست و نهم اردیبهشت ماه 99 جلسه هم اندیشی مدیر کل هتل شایان با مدیران و سرپرستان در سالن کنفرانس هتل برگزار شد.

در این جلسه سید مرتضی اصفهانی مدیر کل هتل ضمن بررسی و تشریح شرایط بحران و برنامه های پیش رو هتل پس از گذر از آن ، بر رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید و احکام انتساب برخی از مدیران و سرپرستان جدید را به ایشان اهداء کرد.

در احکام منتسب شده آقایان محمد فیضی به سمت مشاور فنی و مهندسی مدیر کل ، جابر ناروئی سرپرست فنی و مهندسی، مهدی خوشخرام     مدیر بازاریابی، الیاس یگانه مدیر داخلی، ابراهیم ربیعی مدیر خدمات غذایی ، بیت اله زالی مدیر شب و حسین نقی زاد سرپرست خدمات غذایی هتل انتخاب شد.