هتل‌های پارس

جلسه هیئت فوتبال در هتل پارس کرمان

۱۵
دی
۰۰

جلسه هیئت فوتبال در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان هم اندیشی هیئت فوتبال استان بود.

روز سه شنبه مورخ 14 دی ماه سال 1400 هیئت فوتبال استان جلسه هم اندیشی فوتسال را در سالن اندیشه یک هتل برگزار کرد.