هتل‌های پارس

جلسه هیات مدیره شرکت شایان شار

۲۱
مرداد
۹۹

برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت شایان شار در هتل شایان


به گزارش روابط عمومی هتل شایان، روز شانزدهم و هفدهم مرداد ماه 99 جلسه هیات مدیره شرکت شایان شار کیش در اتاق کنفرانس دفتر مدیریت هتل برگزار شد.

این جلسه که با حضور جهانگیر اختری ریاست هیات مدیره، عمادالدین امیری و اسماعیل بهزادی عضو هیات مدیره، امیر رضا صبور عضو هیات مدیره گروه هتلهای پارس و معاون بازاریابی و هتلداری گروه، نوریان مدیر بازرسی گروه و سید مرتضی اصفهانی مدیر عامل شرکت و مدیر کل هتل برگزار شد، عملکرد شرکت در ماه های گذشته و طرح های پیشرو مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.