هتل‌های پارس

جلسه کمیسیون گردشگری کرمان در اتاق بازرگانی

۰۲
بهمن
۹۸

جلسه کمیسیون گردشگری کرمان در اتاق بازرگانی


روز دوشنبه 30 دی ماه سال 1398 جلسه کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در محل سالن کنفرانس شماره یک اتاق بازرگانی کرمان به دعوت آقای محمد رضا بهرامی رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

در این جلسه شماسی زاده مدیر کل هتل پارس کرمان و سایر دست اندرکان گردشگری در استان حضور داشتند.