هتل‌های پارس

جهانگردان موتور سوار چک در هتل پارس ائل گلی

۲۰
آبان
۹۸

جهانگردان موتور سوار چک در هتل پارس ائل گلی


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، این موتور سواران توریست در تاریخ 17 آبان ماه 98 پس از یک شب اقامت و ریکاوری مناسب از امکانات و خدمات هتل، صبح هجدهم با بدرقه پرسنل به سمت مرز باکو راهی شدند.