هتل‌های پارس

حضور دکتر بانک در هتل پارس آبادان

۱۵
بهمن
۹۸

حضور دکتر بانک در هتل پارس آبادان


به گزارش روابط عمومی پارس آبادان، دکتر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکشنبه 13 بهمن ماه در راس هیاتی وارد کاروانسرا آبادان شد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و هیات همراه در این سفر از پروژه ساحل سازی اروند و شماری دیگر از طرح های در حال اجرا بازدید به عمل آورده و سپس برای شرکت در ضیافت شام کاری و اقامت وارد هتل پارس کاروانسرا آبادان شد.