هتل‌های پارس

حضور فرماندار شهرستان بم در هتل پارس کرمان

۰۶
آذر
۰۰

حضور فرماندار شهرستان بم در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، فرماندار بم با هیئت همراه در هتل پارس کرمان حضور یافتند. پنجشنبه مورخ 4 آذر ماه سال 1400 شهسوار پور فرماندار شهرستان بم، شریعت رئیس هیئت مدیره شرکت خودرو سازی مدیران خودرو، قادر مدیر کل گمرک استان کرمان، بهرامی مدیر کل گمرک شهرستان بم به دعوت شرکت معدنی خان خاتون در هتل پارس کرمان حضور یافتند.