هتل‌های پارس

حضور مدیر کل هتل پارس کرمان در اتاق بازرگانی استان

۱۲
مهر
۹۹

حضور مدیر کل هتل پارس کرمان در اتاق بازرگانی استان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه 10 مهر ماه سال 1399 در ویژه برنامه مراسم بزرگداشت 27 سپتامبر، روز جهانی گردشگری و  هفته گردشگری به همراه جمعی از مسئولین ارشد استان کرمان در اتاق بازرگانی حضور به هم رساندند.