هتل‌های پارس

حضور معاونین شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس در هتل پارس کاروانسرا آبادان

۱۷
تير
۹۷

-نشست معاونین شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس با مدیران و سرپرستان هتل پارس کاروانسرا آبادان در خصوص کاهش هزینه و افزایش درآمد


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، جلسه ای با حضور امیر رضا صبور، عضو هیئت مدیره و معاونت بازاریابی و هتلداری و محرم امین زاده، معاونت پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس در سالن شقایق هتل برگزار شد. در این جلسه مدیران و سرپرستان هتل به طرح پیشنهادات و راهکارهایی در خصوص کاهش هزینه، افزایش درآمد و طرح مشکلات و نیازمندیها پرداختند.