هتل‌های پارس

حضور کارشناسان استاندارد ایران در پارس کرمان

۱۲
بهمن
۹۸

حضور کارشناسان استاندارد ایران در پارس کرمان


روز پنجشنبه 10 بهمن ماه سال 1398 کارشناسان استاندارد ایران برای ارزیابی کیفیت خدمات هتل با استانداردهای روز از کلیه بخش های هتل بازدید کردند.