هتل‌های پارس

خانه کارآفرین در هتل پارس کرمان

۱۳
بهمن
۰۰

خانه کارآفرین در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس کرمان میزبان سمینار خانه کارآفرین بود.

روز سه شنبه 12 بهمن ماه سال 1400 خانه کارآفرین استان سمیناری را برای اعضا خود در سالن آریا هتل برگزار کرد.