هتل‌های پارس

دادگستری استان کرمان در هتل پارس کرمان

۱۵
آبان
۰۰

دادگستری استان کرمان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، دادگستری استان کرمان کارگاه حقوق کودکان و نوجوانان را در هتل پارس برگزار کرد. چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 12، 13 و 14 آبانماه سال 1400 دادگستری استان کرمان کارگاه نظام عدالت اطفال و نوجوانان را با حضور قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در سالن آریا هتل به مدت سه روز برگزار و پایان هر کارگاه ضیافت ناهاری نیز تدارک دیده شد.