هتل‌های پارس

دارو سازی عبیدی در هتل پارس کرمان

۰۸
آبان
۰۰

دارو سازی عبیدی در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، نمایندگان دارو سازی عبیدی در هتل حضور یافتند. روز پنجشنبه 6 آبانماه سال 1400 نمایندگان فروش دارو سازی عبیدی صبحانه کاری خود را در هتل پارس کرمان برگزار کردند.