هتل‌های پارس

دلاوری مجری و کارشناس توانای کشور در پارس کرمان

۲۸
تير
۰۱

دلاوری مجری و کارشناس توانای کشور در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان محمد دلاوری مجری و کارشناس و نویسنده محبوب کشور بود.

روزسه شنبه مورخ ب21 تیر ماه سال 1401 محمد دلاوری مجری محبوب کشور در هتل پارس اقامت داشتند.