هتل‌های پارس

دکتر انوشه در هتل پارس کرمان

۰۱
آبان
۰۰

دکتر انوشه در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، دکترای متخصص روانشناسی و روان درمانگر در هتل پارس کرمان حضور یافتند.

روز جمعه مورخ 3 مهر ماه سال 1400 محمود انوشه دکترای روانشناسی و روان درمانگر کشور در هتل پارس کرمان اقامت گرفتند.