هتل‌های پارس

رئیس تشریفات ریاست جمهوری در هتل پارس تبریز

۲۶
ارديبهشت
۹۷

دکتر بهمن حسین پور رئیس تشریفات ریاست جمهوری در هتل پارس تبریز اقامت کرد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، سه شنبه 4 اردیبهشت 97، دکتر بهمن حسین پور رئیس تشریفات ریاست جمهوری برای همراهی رئیس جمهور در سفر به استان آذربایجانشرقی با استقبال مهندس آرا مدیرکل وارد هتل پارس ائل گلی شد.