هتل‌های پارس

رئیس خانه صنعت و معدن ایران در هتل پارس کرمان

۱۸
بهمن
۰۰

رئیس خانه صنعت و معدن ایران در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان رئیس خانه صنعت و معدن ایران و هیئت همراه بود.

روز چهارشنبه مورخ 13 بهمن ماه سال 1400 سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن ایران و هیئت همراه در هتل پارس اقامت داشت.