هتل‌های پارس

رخام بازیگر توانای کشور در پارس کرمان

۲۸
تير
۰۱

رخام بازیگر توانای کشور در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان شراره رخام بازیگر محبوب کشور بود.

روز پنج شنبه مورخ 23 تیر ماه سال 1401 شراره رخام به منظور آموزش فیلمسازی با دعوت شرکت سروش مهمان هتل پارس کرمان بودند.