هتل‌های پارس

رشد بی سابقه سود شرکت شایان شار کیش

۲۳
تير
۰۰

رشد بی سابقه سود شرکت شایان شار کیش


به گزارش روابط عمومی هتل شایان کیش، مجمع عمومی سالانه شرکت شایان شار کیش منتهی به  تاریخ 30 اسفند ماه سال 1399 ، دوشنبه مورخ 14 تیر ماه سال 1400 با قدردانی رئیس مجمع ابوالقاسم نیکبخت از حامد نوریان مدیر عامل شرکت شایان شار و اعضا هیئت مدیره جهانگیر اختری، عمادالدین امیری  و اسماعیل بهزادی و کارکنان هتل شایان کیش برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارش حسابرسی مستقل مبنی بر مقبول بودن صورت های مالی قرائت و در ادامه جمشید حمزه زاده مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه هتل های پارس از دستاوردها و رشد بی سابقه سود شرکت شایان شار کیش نسبت به سال گذشته و همچنین تحقق درآمد شرکت بیش از بودجه مصوب تقدیر کرد. در انتها حامد نوریان مدیر عامل شرکت ضمن تشریح عملکرد سال 1399 شرکت شایان شار کیش در شرایط پیچیده گردشگری و در وضعیت اپیدمی کرونا از حمایت های ریاست هیئت مدیره گروه هتل های پارس ابوالقاسم نیکبخت و مدیر عامل گروه جمشید حمزه زاده تشکر نمود. شایان ذکر است کسب این موفقیت مرهون تلاش های بی وقفه پرسنل خدوم هتل بوده است که اعضا مجمع از زحمات ایشان نیز تقدیر نمودند.