هتل‌های پارس

روز جهانی جهانگردی و گردشگری گرامی باد

۰۵
مهر
۹۷

-27 سپتامبر روز جهانی جهانگردی و گردشگری را به کلیه همکاران و فعالان صنعت گردشگری تبریک و تهنیت عرض می نماییم.


-"بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی..."

 

روز جهانی جهانگردی و گردشگری را به کلیه همکاران محترم و فعالان زحمتکش این عرصه تبریک عرض نموده، موفقیت و پیشرفت روزافزون را برای ایشان آرزومندیم.

                                                                   

                                                                "مدیریت و کارکنان هتل پارس اهواز"