هتل‌های پارس

روسای بانک سینا منطقه جنوب شرق در پارس کرمان

۲۹
دی
۹۸

روسای بانک سینا منطقه جنوب شرق در پارس کرمان


روز پنجشنبه مورخ 26 دی ماه سال 98 روسای بانک سینا منطقه جنوب شرق در سالن مشتاق هتل پارس کرمان حضور داشتند. در این جلسه مدیر عامل بانک سینا از روند خوب جذب منابع بانک که بعد از ساماندهی و ساختار جدید بانک در منطقه بوجود آمده است قدردانی کرد.