هتل‌های پارس

ریاست عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا در هتل پارس کرمان

۲۹
شهريور
۹۹

ریاست عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 1399 حبیبی ریاست عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا به همراه سید امیر رضا صبور عضو هیات مدیره گروه هتل های پارس، در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.