هتل‌های پارس

ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی در پارس کرمان

۲۴
شهريور
۰۰

ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، رئیس و دبیر فدراسیون نجات غریق و غواصی در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.

سه شنبه مورخ 23 شهریور ماه سال 1400 آقایان حیدری، رئیس و محتشمی، دبیر فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور که برای حضور در نشست انتخاباتی مجمع نجات غریق و غواصی استان کرمان که در سالن مشتاق هتل پارس صورت گرفت به این استان سفر کرده و در هتل اقامت داشتند.