هتل‌های پارس

ریاست هیئت مدیره گروه هتل های پارس در هتل پارس کرمان

۱۶
فروردين
۰۱

ریاست هیئت مدیره گروه هتل های پارس در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس کرمان میزبان رئیس هیئت مدیره گروه هتل های پارس و معاون بازاریابی و هتلداری و مدیر اداری و رفاهی شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس بود.

روز پنجشنبه 26 اسفند ماه سال 1400 نیکبخت رئیس هیئت مدیره، صبور معاون بازاریابی و هتلداری و فراهانی مدیر اداری و رفاهی گروه هتل های پارس برای بازدید از سایر بخش های هتل و جلسه با مدیران و سرپرستان در هتل حضور داشتند.