هتل‌های پارس

ریوندی استند آپ کمدین در هتل پارس کرمان

۱۷
خرداد
۰۱

حضور حسن ریوندی استند آپ کمدین در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان مجری و استندآپ کمدین کشور حسن ریوندی بود. روز جمعه مورخ 14 خرداد ماه سال 1401 حسن ریوندی استند آپ کمدین و مجری توانای کشور در هتل پارس اقامت داشت.