هتل‌های پارس

ساعیان مدیر کل هتل همای شیراز در پارس کرمان

۲۸
تير
۰۱

ساعیان مدیر کل هتل همای شیراز در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان احمد ساعیان مدیر کل هتل همای شیراز بود.

روز سه شنبه 21 تیر ماه سال 1401 مدیر کل همای شیراز احمد ساعیان در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.