هتل‌های پارس

سانوفی در هتل پارس اهواز

۲۶
آبان
۹۷

-شرکت داروسازی سانوفی سمینار خود را در هتل برگزار کرد.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، شرکت داروسازی سانوفی سمینار خود را روز پنج شنبه بیست و چهارم آبان ماه نود و هفت در هتل برگزار کرد.

هدف از این  سمینار،معرفی داروی جدید و میهمانان آن کلیه متخصصان نورولوژی (متخصصین مغز و اعصاب) بودند.

سمینار با پذیرایی ناهار در رستوران چشم انداز هتل به پایان رسید.