هتل‌های پارس

سرکار خانم پریسا دهقانی و آقای منصور حسین پور کارکنان نمونه هتل پارس کاروانسرا آبادان

۰۳
ارديبهشت
۹۸

تجلیل از کارکنان نمونه در هتل پارس کاروانسرا آبادان


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس آبادان، کارمندان نمونه اسفند ماه97در هتل پارس کاروانسرا آبادان معرفی شد.

لذا درمراسمی که با حضور جمعی از مدیران و سرپرستان در دفتر فرانت آفیس هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار شد، سرکار خانم پرسیا دهقانی کارمند فرانت آفیس و آقای منصور حسین پور از واحد فنی و مهندسی هتل از سوی مدیرکل هتل به عنوان کارمندان نمونه اسفند ماه 97 انتخاب و لوح تقدیری توأم با هدیه به آنان تقدیم شد.

برخورد شایسته، انضباط کاری و انجام امورات محوله به نحو احسن از معیارهای انتخاب نامبردگان بود.