هتل‌های پارس

سفر وزیر صمت و مقامات در هتل پارس کرمان

۱۷
آبان
۹۹

سفر وزیر صمت و مقامات در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه 15 آبان ماه سال 99 رزم حسینی و هیئت همراه برای افتتاح خط انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان در هتل پارس کرمان حضور یافتند.