هتل‌های پارس

سفیر کشور افغانستان در هتل پارس کرمان

۰۱
شهريور
۹۹

سفیر کشور افغانستان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، سفیر کشور افغانستان و هیئت همراه برای افتتاحیه اتاق مشترک با استان کرمان در شهر کرمان حضور داشتند.

اقامت سفیر کشور مذکور و همراهان در هتل پارس کرمان انجام شد.