هتل‌های پارس

سمینار آموزشی شرکت فولاد در هتل پارس اهواز

۲۷
بهمن
۹۷

-شرکت فولاد خوزستان سمینار آموزش ضمن خدمت کارکنان خود را در هتل پارس اهواز برگزار کرد.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، شرکت فولاد خوزستان سمینار خود را در تاریخ های هفده و بیست و هفتم بهمن ماه نود و هفت در هتل برگزار کرد.

موضوع این سمینارها، آموزش ضمن خدمت کارکنان این شرکت بود و به صورت ادواری در سالن همایش هتل برگزار شد.