هتل‌های پارس

سمینار بزرگ پرواز بسوی موفقیت در هتل پارس کاروانسرا آبادان

۳۰
آبان
۹۷

سمینار پرواز بسوی موفقیت با حضور  و تدریس موسس دانشکاه موفقیت کشور (دکتر سلیمی) برگزار شد.


         به گزارش روابط عمومی هتل، سمینار آموزشی پرواز بسوی موفقیت از پنج شنبه 24آبان ماه 97 وطی مدت5روز در            هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار شد.

این سمیناردر سه کارگاه آموزشی و با تدریس نابغه کوچینگ جهان دکترعلیرضا سلیمی و همچنین استاد عباس مجدم زاده واستاد سرکار خانم پروانه در سالن آمفی تئاترهتل تشکیل شد.