هتل‌های پارس

سمینار زیبایی در پارس کرمان

۰۶
آذر
۰۰

سمینار زیبایی در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، سمینار زیبایی دکتر راست گفتار در هتل پارس کرمان برگزار شد. پنجشنبه مورخ 4 آذر ماه سال 1400 موسسه کارا درمان سری سمینارهای زیبایی خود را که از طرف دکتر راست گفتار بود در سالن آریا هتل پارس برگزار و در پایان نیز تدارک ناهار دیده شد.