هتل‌های پارس

سمینار شرکت آلتون شنوا در هتل پارس تبریز

۱۱
آذر
۹۷

سمینار دو روزه شرکت آلتون شنوا در هتل پارس تبریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، روز های پنجشنبه و جمعه هشتم ونهم آذرماه 97، سمینار دوروزه شرکت آلتون شنوا با حضور پزشکان و نمایندگان فروش این شرکت با موضوع الکتروفیزیولوژی شنوایی و ارزیابی های گوش واقعی در آمفی تئاتر هتل برگزار شد. شایان ذکر است شرکت آلتون شنوا با ربع قرن سابقه فعالیت به عنوان معتبرترین و بزرگترین شرکت در زمینه واردات سمعک، تجهیزات ارزیابی شنوایی و پروتزهای قابل کاشت شنوایی در ایران می باشد.