هتل‌های پارس

سمینار شرکت شتابان در هتل پارس کرمان

۱۶
اسفند
۹۹

سمینار شرکت شتابان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت شتابان، سمیناری با حضور مدیر عاملان این شرکت و نمایندگان سایر استان ها روز پنجشنبه 14 اسفند ماه 99 در سالن اندیشه (1) هتل پارس کرمان برگزار کرد که ضیافت ناهاری نیز در رستوران آئینه هتل ندارک دیده شد.