هتل‌های پارس

سمینار شرکت صنایع فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان

۳۰
شهريور
۹۸

برگزاری دو دوره از سری سمینارهای رفتار اجتماعی و مهارت های زندگی شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان


سمینار آموزشی مهارت های زندگی و رفتار اجتماعی ویژه کارکنان ساعی شرکت فولاد خوزستان از دوشنبه 25 شهریور1398طی مدت چهار روز و در غالب دو دوره مجزا با حضور70نفر از کارکنان شرکت فولاد اهواز در سالن همایشات هتل پارس آبادان با تدریس استاد اسد زاده برگزار شد.