هتل‌های پارس

سمینار شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس کاروانسرا

۲۶
مهر
۹۷

شرکت فولادخوزستان سمینار آموزشی خود را در هتل پارس کاروانسرا برگزار کرد.


به گزارش روابط عمومی، هتل پارس کاروانسرا آبادان دوشنبه 23مهرماه 97 میزبان تعدادی ازکارکنان شرکت صنایع فولاد خوزستان در سمینار آموزشی مهارت های زندگی بود. این سمیناربا تدریس استاد مکوندی و با شرکت 29نفر از کارکنان شرکت فولاد خوزستان در سالن جلسات هتل برگزار شد.