هتل‌های پارس

سمینار شرکت قطار شهری در هتل پارس اهواز

۲۷
بهمن
۹۸

سمینار شرکت قطار شهری اهواز و حومه در هتل برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه نود وهشت گردهمایی مدیران ارشد شرکت قطار شهری به میزبانی شرکت قطار شهری اهواز و حومه در سالن کنفرانس هتل برگزار شد.