هتل‌های پارس

سمینار مامائی در هتل پارس کرمان

۱۸
بهمن
۰۰

سمینار مامائی در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان سمینار کاربرد پساری زنان و مامائی بود.

روز پنجشنبه مورخ 14 بهمن ماه سال 1400 شرکت تسنیم بهبود آرمان سمینار آموزشی کاربرد پساری زنان و مامائی را در سالن آریا هتل برگزار و در پایان نیز ضیافت ناهاری در رستوران آیینه تدارک دیده شد.