هتل‌های پارس

سمینار شرکت فولاد خوزستان در پارس آبادان

۱۵
بهمن
۹۸

اقامت و سمینار فولاد مردان شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، دوره های تخصصی مهارت های زندگی ویژه کارکنان شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار شدند. این کارگاه های آموزشی بصورت دو روز در هفته به همت واحد آموزش شرکت فولاد خوزستان در هتل پارس آبادان برگزار شد و در ادوار بهمن ماه بیش از 200 نفر از کارکنان ساعی این شرکت حضور به هم رساندند و طی برنامه ریزی های صورت گرفته، آخرین دوره دوشنبه 14 بهمن ماه 98 بکار خود خاتمه داد. اساتید مجربی همچون استاد جنابی، استاد مقصودی و استاد باوی تدریس این ادوار را بر عهده داشتند.