هتل‌های پارس

سهامداران بیمارستان مهرگان در هتل پارس کرمان

۱۸
خرداد
۰۱

هم اندیشی سهامداران بیمارستان مهرگان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان جلسه هم اندیشی سهام داران بیمارستان مهرگان بود.

روز سه شنبه مورخ 17 خرداد ماه سال 1401 سهامداران بیمارستان مهرگان کرمان هم اندیشی و نشستی را در سالن اندیشه دو هتل برگزار کردند.