هتل‌های پارس

سیروس مقدم در هتل پارس کرمان

۰۷
تير
۰۱

سیروس مقدم کارگردان توانای کشور در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان یکی از کارگردان های کشور، سیروس مقدم بود. روز چهارشنبه مورخ 1تیر ماه سال 1401 سیروس مقدم کارگردان سریال های پایتخت، اغما، نرگس و...... مهمان هتل پارس کرمان بودند.