هتل‌های پارس

شرکت آبزی مهر کریمان در هتل پارس کرمان

۰۷
تير
۰۰

شرکت آبزی مهر کریمان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت آبزی مهر کریمان یکشنبه مورخ 6 تیر ماه سال 1400 جلسه توجیهی برای مدیران شهرستان در سالن مشتاق هتل برگزار کرد و در پایان نیز ضیافت ناهار در رستوران آیینه تدارک دیده شد.