هتل‌های پارس

شرکت آبزی مهر کریمان در پارس کرمان

۳۱
شهريور
۰۰

شرکت آبزی مهر کریمان در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر کل و سایر مدیران شرکت آبزی مهر کریمان سمینار آموزشی در هتل پارس کرمان برگزار کردند.

روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخ 29، 30 و 31 شهریور ماه سال 1400 مدیر کل شرکت آبزی مهر کریمان و سایر مدیران شهرستان های استان کرمان برای شرکت در دوره فشرده آموزشی که برای سایر مدیران این شرکت در سالن اندیشه (1) هتل پارس به مدت 3 روز متوالی برگزار شد حضور یافتند.