هتل‌های پارس

شرکت حمل و نقل نفت استان کرمان در هتل پارس کرمان

۲۴
مهر
۰۰

شرکت حمل و نقل نفت استان کرمان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی استان کرمان جلسه توجیح و بررسی خود را در هتل پارس برگزار کرد. روز پنجشنبه مورخ 22 مهرماه سال 1400 شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی استان کرمان جلسه توجیح و بررسی مسائل و مشکلات جایگاه های سوخت را با حضور مدیر عامل شرکت و بازرسان و نمایندگان جایگاه های سوخت در کافه کتاب کارمانیا هتل برگزار کرد.