هتل‌های پارس

شرکت خدمات زیر بنایی رفسنجان در پارس کرمان

۲۸
تير
۰۱

شرکت خدمات زیر بنایی رفسنجان در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان سمینار شرکت خدمات زیر بنایی رفسنجان بود.

روز سه شنبه مورخ 21 تیر ماه سال 1401 شرکت خدمات زیر بنایی رفسنجان همایشی را در خصوص مسائل راهسازی در سطح شهرستان رفسنجان و کرمان با حضور مدیران خود در سالن اندیشه 2 هتل برگزار کردند.