هتل‌های پارس

شرکت دارو سازی دکتر عبیدی در هتل پارس کرمان

۲۷
مهر
۰۰

شرکت دارو سازی دکتر عبیدی در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت دارو سازی دکتر عبیدی و شرکت پخش رازی در هتل پارس کرمان حضور یافتند.

روز دوشنبه مورخ 26 مهر ماه سال 1400 شرکت دارو سازی دکتر عبیدی و شرکت پخش رازی صبحانه کاری مدیران پخش خود را در رستوران ستاره هتل برگزار کردند.