هتل‌های پارس

شرکت عمران کلوت در هتل پارس کرمان

۲۰
مرداد
۰۰

شرکت عمران کلوت در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز دوشنبه مورخ 18 مرداد سال 1400 شرکت عمران کلوت سمینار آموزشی مدیران خود را در سالن مشتاق هتل برگزار کرد.